Disclaimer

 

Sport Centre Souburg handelend onder de naam en hierna te noemen “Sport Centre Souburg” (KVK nummer: 70827257), verleent u hierbij toegang tot SportCentre Souburg.nl (‘’de website’’) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Sport Centre Souburg behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Sport Centre Souburg spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden producten en/of diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De producten en/of diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sport Centre Souburg.nl. In het bijzonder zijn alle omschrijvingen van de producteigenschappen en prijzen op de Website onder voorbehoud van type en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites van derden kan Sport Centre Souburg nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de op de Website getoonde informatie teksten, afbeeldingen en producten liggen bij Sport Centre Souburg en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van op de Website getoonde informatie, teksten, afbeeldingen en producten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sport Centre Souburg, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Algemeen

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.